Kursus Kepimpinan Pemimpin Muda dan Penggunaan Gajet di Laman Sosial

18 Februari 2017 | Sabtu
8.00 pagi – 1.00 petang | Sekolah Kebangsaan Bandar Tenggara(1)

Tujuan:
Tujuan program ini adalah untuk membimbing pelajar yang menjadi pemimpin muda sekolah untuk menjadi ketua yang baik.

Kelebihan:
Kebaikan program seperti ini adalah untuk memberi keyakinan dan didikan kepada pemimpin-pemimpin muda tentang etika kepimpinan.

Perlaksanaan Aktiviti:
Program anjuran bersama Pi1M Taman Sayong Pinang, Pi1M Taman Ilham, dan Unit Bimbingan dan Kaunseling SKBT(1) ini sebagai wadah untuk membimbing pelajar yang menjadi pemimpin muda sekolah untuk menjadi ketua yang baik.

Berikut adalah gambar semasa aktiviti dijalankan:

Kembali ke halaman utama